Co vlastně znamená "jezdit v protisměru"?

Co vlastně znamená "jezdit v protisměru"?

Stručný úvod do problematiky protisměru

Již od roku 1964 jsou v praxi používány protisměrné sedačky. Tedy již 57 let jezdí děti pozadu. Jak a proč k tomu došlo? První myšlenka na možnost vytvoření dětského zádržného systému pochází údajně ze sledování prvních pokusů o přistání kosmické lodi Gemini v roce 1963. Zde byla křesla astronautů umístěna zády napřed, a to právě z důvodu bezpečnosti. Profesor Aldman z Chalmers University of Technology ve švédském Göteborgu sledoval záznamy z těchto pokusů a po konzultaci s kolegy z NASA dospěl k závěru, že něco podobného by mohlo fungovat i v případě dopravních nehod. Zde jsou zejména děti vystavené zvýšenému riziku poškození krční páteře při posměrném usazení. Vzhledem k velmi vysoké poměrné hmotnosti hlavy a nedostatečně vyvinutému svalovému korzetu krční páteře dochází při nárazu k obrovskému namáhání prvních krčních obratlů a následně velmi závažným úrazům. Naproti tomu při jízdě v protisměru je hlava i celá plocha zad opřená o zádovou opěrku a je tak namáhána nesrovnatelně méně. Zdroje ze The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) hovoří až o pětinásobně nižším zatížení.

Gemini

Jestliže tedy již před více než padesáti lety bylo jasné, že umístění pasažéra proti směru jízdy je bezpečnější, proč se stále prosazují posměrné sedačky? Odpověď je poměrně jednoduchá. Peter W. Arnberg z National Swedish Road and Traffic Research Institute už v roce 1975 napsal toto: „Pokud pomineme naprosto evidentně se nabízející skutečnost, že protisměrná sedačka je bezpečnější, pozornost trhu byla od počátku orientována spíše na sedačky montované v na první pohled logickém směru – čelem dopředu. Má to řadu důvodů. V průběhu debat o výhodách a nevýhodách obou možností se objevují stále stejné argumenty – výhled dítěte, místo na nohy, složitost montáže (myslete prosím na to, že se pohybujeme v roce 1975, kdy na protisměrnou montáž bylo třeba vrtat díry do podlahy auta!), oční kontakt s dítětem, nebo nebezpečí kinetózy. Protože tyto obavy jsou spíše na úrovni teoretických vývodů, je na místě věnovat se praktickým důkazům, které je vyvrátí, nebo potvrdí. Použijeme údaje ze Švédska, kde je v této chvíli v provozu cca 100.000 protisměrných (RWF) autosedaček. Velká mediální kampaň i další druhy osvěty se zasloužily o to, že bezmála polovina všech autosedaček v této zemi jsou „protisměrky“. Výše zmíněné problémy jsou zde ovšem v praxi spíše výjimečné. Jak vidíte, obavy dnešních rodičů jsou naprosto stejné jako těch v roce 1975 – jinými slovy setrváváme v bludech minulosti.

RWF

Podívejme se na současnou situaci. Tu poměrně vypovídajícím způsobem zmapoval web polské společnosti 8stars (dříve Osiem gwiazdek), který zveřejnil výsledek svého vlastního průzkumu ve facebookové skupině. Ta čítá více než 50.000 členů (k dispozici na https://8stars.com/pl/blog.html). Z tohoto výzkumu přinášíme odpovědi na některé podstatné otázky.

Používá Vaše dítě protisměrnou sedačku?

ANO 3298 (95,4%)

NE 152 (4,6%)

Projevily se u Vašeho dítěte příznaky kinetózy (zvracení, bolest a motání hlavy, závrať, zmatenost) v protisměrné sedačce?

ANO 322 (9,9%)

NE 3247 (90,1%)

Stěžuje si Vaše dítě na nedostatek místa na nohy?

ANO 61 (2,7%)

NE 2184 (97,3%)

Jak hodnotíte kontakt s dítětem v protisměrné sedačce?

POZITIVNĚ 2946 (97,3%)

NEGATIVNĚ 81 (2,7%)

Je složité umístit dítě do protisměrné sedačky?

ANO 573 (23,6%)

NE 2421 (76,4%)

A na konec – kdybyste v této chvíli vybírali dětskou autosedačku, byla by protisměrná?

ANO 3798 (99,7%)

NE 15 (0,3%)

Jak je vidět, problém se zdá závažným do té doby, než se zeptáte těch, kteří s ním mají vlastní zkušenost. Každý, kdo protisměrnou sedačku vyzkoušel by jí koupil znovu, protože ony tolik diskutované potíže jsou pro většinu z nich jasně vyřešeny. Ale hlavní důvod pro jízdu v protisměru je jasný – Vaše dítě se veze 5x bezpečněji.

Váš Radek

Článek byl sepsán na základě textu, vytvořeného autorem pro web www.centrumautosedacek.cz 

All comments

Leave a Reply

ZDE SI VYTVOŘTE REZERVACI K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ PRODEJNY